Hoe grindmatten ECCOgravel plaatsen?

In onderstaand artikel wordt besproken hoe men het best ECCOgravel grindmatten plaatst. Dit proces kan samengevat worden in 9 stappen.

Grindverhardingen zijn “in”, maar hebben echter één groot nadeel. Als er vaak over gelopen of gereden wordt, kan het grind gaan verschuiven. Het comfort van de grindverharding kan hier sterk onder gaan lijden.

Plaatsing grindmatten ECCOgravel

De plaatsing van uw ECCOgravel grindmatten gebeurt eenvoudig en snel. Bepaal voor u begint nauwkeurig welk plaattype u nodig heeft en kies voor de juiste funderingsdiepte.

Hoe kies ik de juiste plaathoogte

U kan kiezen uit een plaat van 3 cm of 4 cm hoog. De ECCOgravel plaat van 3 cm en deze van 4 cm hebben vergelijkbare karakteristieken (wringlastweerstand, drukweerstand, flexibiliteit, …). De lastenspreiding (van auto’s, …) naar de fundering toe is echter beter bij een plaat van 4 cm dan bij deze van 3 cm. Dit kunnen we via onderstaand voorbeeld simpel uitleggen.

Voorbeeld:

1. U legt een blad papier op uw hand en slaat daarop met een hamer. 2. U legt een telefoonboek op uw hand en slaat daarop met een hamer.

Conclusie: de verdeling van de kracht is beter bij het tweede geval. Trekken we hetzelfde door bij ECCOgravel en dan mogen we besluiten dat de fundering minder belast zal worden wanneer de plaat dikker is. Mag de ECCOgravel 30 Double plaat dan nooit gebruikt worden bij toepassingen met wagens? Toch wel, op voorwaarde dat de fundering zeer stevig uitgevoerd wordt. De extra kost voor deze bijkomende versteviging weegt niet altijd op tegen de besparing op een dunnere plaat.

Welk type grind gebruik ik in grindmatten

Kaliber

Het is aan te raden om grindsoorten te nemen waarvan de minimale fractie groter is dan 4 mm. Fijnere fracties kunnen aan de schoenen blijven kleven of tussen de profielen op de banden van de wagen blijven steken. Om een optimale verdichting te krijgen in de honingraat, raden wij aan de maximale diameter van het grind te beperken tot 16 mm.

• Toepassing zonder wagens: idealiter 4 mm tot 8 mm

• Toepassingen met wagen; idealiter 8 à 10 mm tot 16 mm

Vorm

Bij ronde grindsoorten spreken we van kiezel, bij gebroken grindsoorten van grind. Kiezel is aangenamer voor terrassen en tuinpaden, grind heeft dan weer het voordeel dat de toplaag (dit is het laagje bovenop de honingraatstructuur om de structuur onzichtbaar te maken) minder gemakkelijk zal verschuiven. Grind is dus aangewezen op plaatsen waar voertuigen op de verharding zullen rijden.

Hardheid

Harde grindsoorten zullen minder vlug verbrokkelen onder rijdende lasten en worden minder vlug groen omdat ze minder water vasthouden (lage porositeit). Een zacht gesteente -met grote porositeit daarentegen, verpulvert gemakkelijk en lost op termijn op. Bijgevolg zal het zachte gesteente op termijn waterdoorlatend worden, wat leidt tot plas- en spoorvorming. Bovendien zal ze groen worden op niet zonnige kanten. Tenslotte zal het grind van zachte gesteenten in de zomer stofvorming veroorzaken en in de winter aan de schoenen blijven kleven.

Kleur

Grind of kiezel is een natuursteen en blijft zijn kleur behouden, ook na lange tijd.

Aan welke vereisten moeten de funderingen volstaan?

Geen vorstvrije diepte nodig

Door de flexibiliteit van de plaat en doordat het grind niet gebonden wordt, heeft opvriezing geen effect op de ECCOgravel-verharding. Bij het ontwerpen van funderingen voor asfalt- en betonklinkers zal er steeds rekening mee gehouden worden dat er geen water blijft staan in de zone waar vorst kan voorkomen in de fundering. Bij vorst kan dit namelijk aanleiding geven tot het opvriezen van de asfalt- of betonverharding. Daardoor is de funderingsdiepte voor dergelijke materialen zo omvangrijk.

De diepte van de fundering bij ECCOgravel wordt dus enkel bepaald door de lasten die de verharding te verduren zal krijgen.

Geen helling vereist

In tegenstelling tot beton(klinker)- verhardingen heeft ECCOgravel® geen minimale helling nodig. Zelf bij heel hevige regenbuien zal de buffercapaciteit volstaan om het regenwater te verwerken.

Een kleine berekening: de maximale 20-jaarlijks terugkerende neerslagsintensiteit bedraagt in België 270 l/s/ha. Gedurende 10 min komt dit neer op 16,2 l/m2. Het regenwater zal onmiddellijk in de holle ruimtes van het grind en de onderliggende funderingen inspoelen. Zo beperken we het risico dat de functionaliteit van de verharding verloren gaat door water dat op de verharding blijft staan. In een kiezellaag van 5 cm kan al tot 10 liter water gestockeerd worden. Het spreekt voor zich dat een minimale steenslagfundering de rest voor zijn rekening zal nemen.

Hoe grindstabilisatie of grindmatten plaatsen

Grindmatten plaatsen in 6 stappen.

1. Verwijderen van de teelaarde

Natuurlijk moet u starten met het verwijderen van de teelaarde hiervoor zal men de nodige graafwerken voor moeten uitvoeren, hierna worden de borduren geplaatst. Deze moeten 2 cm boven het niveau van de bovenkant van de plaat uitsteken.

2. Plaatsen van de funderingskoffer

Vervolgens plaatst men de funderingskoffer van min. 25cm diep, voor ideale plaatsing van de grindmatten van ECCOgravel mag men maximum in lagen van 20cm werken en verdichten met een trilplaat. U kan de funderingskoffer bijvoorbeeld uitvoeren in: kalksteenslag, porfiersteenslag of gebroken betonpuin (korrelverdeling steenslag: 0-32 mm of 0-40 mm). Baksteenpuin raden wij af, aangezien dit op termijn vergruist.

3. Aanbrengen van de egalisatie laag

Daarna wordt de egalisatie laag in fijn grind geplaatst, deze moet men aantrillen en egaliseren voor optimaal resultaat. De diepte van de egalisatielaag bij toepassingen met wagens bedraagt 5 cm, toepassingen zonder wagens is dit idealiter 15 cm. De egalisatie laag kan uitgevoerd worden met kalksteen of porfier (korrelverdeling: 2-4 mm, 1-3 mm of 0-4 mm) of met zeefzand.

4. Installatie van de ECCOgravel grindmatten

Ten slotte plaatst men de grindplaten van ECCOgravel met overlappend geotextiel, deze kunnen het best versneden worden met een slijpschijf. Vervolgens de platen in halfsteens verband leggen.

5. Plaatsing van de grindlaag

Als laatste wordt het grind geplaatst, rijdende lasten op de ongevulde grindplaten is afgeraden. Het egaliseren doet men met een schop, borstel, hark en aftrekker, het siergrind niet verdichten. Laat het grind 1 à 2 cm (1 cm voor fijnere en 2 cm voor grovere grindsoorten) boven de platen liggen. Door natuurlijke compactatie zal het grind nog iets nazakken. Op termijn dient er net genoeg grind te liggen om de ECCOgravel grindmat onzichtbaar te maken.

6. Inspecteren en egaliseren

Enkele weken na de eerste ingebruikname moet men inspecteren en egaliseren. Grind toevoegen waar nodig, verzakkingen zullen nu niet meer optreden!