ECCO Products is trendsetter en fabrikant van waterdoorlatende oplossingen voor de buitenruimte en wil samen met hun partners naar een groenere toekomst. Daar hoort een duidelijke missie bij, namelijk om 20 miljoen m² waterdoorlaatbaar te maken en dat tegen 2025. Ook Vivamix is vastbesloten om een positieve impact te hebben op de omgeving. Deze unieke samenwerking is de combinatie van vele jaren waardevolle ervaring, kennis en expertise bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de verbetering van stedelijke omgevingen en waterbeheer. Doe mee aan de groene revolutie en ontdek hoe we samen het verschil kunnen maken!

Aanleg van een grasparking

Overweeg je te kiezen voor de aanleg van een grasparking, omwille van het groene karakter in combinatie met een perfecte waterdoorlaatbaarheid, dan is het belangrijk om de stappen in de correcte volgorde te zetten. Met behulp van dit artikel zal je een stevig en aantrekkelijk resultaat bereiken.

Het juiste gebruik van de parking bepalen

Zoals bij elk project zal je eerst precies moeten inplannen hoe de parkeerplaatsen zullen worden gebruikt. Om het gazon sterk en groen te houden, plan je een grasparking best bij een beperkte frequentie. Bij hoge frequentie en langdurig parkeren, loop je het risico niet het gewenste resultaat te bereiken. Het gazon wordt teveel bedekt en krijgt onvoldoende licht en water. Als alternatief kan je ook bekijken welke zones binnen het geheel geschikt zijn als grasparking.

Onderzoek van het terrein

Vanzelfsprekend is de berekening van de draagkracht van de ondergrond en de waterdoorlaatbaarheid bepalend voor de sterkte van je volledige opbouw. De sleutel tot een geslaagde grasparking is de waterdoorlaatbaarheid en de kwaliteit van de gebruikte substraten bij de aanleg. De substraten beïnvloeden de vruchtbaarheid en sterkte van de graswortels waardoor het gras ook beter bestand is tegen samendrukking in de parkeerzone.

Opbouw van de grasparking

Afhankelijk van de toepassing zal er eerst moeten worden afgegraven. Voor de fundering gebruik je CREAsoil by Vivamix. Dit is een zorgvuldig samengesteld funderingssubstraat dat de perfecte balans biedt tussen stabiliteit en voedingsstoffen in je bodem. De wortels van de vegetatie kunnen vrij doorgroeien zonder dat de bodem te hard verdicht en de groei tegenhoudt. Afhankelijk van de nodige ballast van je oprit, leg je een minimale fundering aan van 20cm na aandammen voor normaal verkeer. Wordt de grasparking gebruikt voor zwaarder verkeer, plaats dan 35cm fundering. Voor de egalisatielaag gebruik je CREAbed by Vivamix, een uniek, stevig en doorwortelbaar legbedsubstraat bestaande uit een combinatie van gebroken porfier, voedingsgrond en lava. Uitstekend te nivelleren in een laag van 5cm. Voor de afwerking tenslotte zijn er drie opties. Je kan de grasdallen zelf opvullen met grasdalsubstraat en inzaaien, je kan opteren om substraat te voorzien met vooraf ingemengd graszaad of je kiest om voorgekweekte grastegels te plaatsen. In elk geval gebruik je de ECCOdal. Deze sterke grasdallen op basis van gerecycleerd HDPE verkregen een TÜV certificaat dat de kwaliteit en de duurzaamheid van het product aantoont. De grasdallen worden opgevuld met CREAdal by Vivamix. Dit zeer luchtige en voedzame grasdalsubstraat – bestaande uit een zorgvuldig samengestelde mix van compost, voedingsstoffen en lavasteen – garandeert een optimale groei en onderhoud van uw grasdallen zonder zorgen voor overmatige waterretentie. Een efficiënte en praktische keuze voor de afwerking van uw grasparking.

Onderhoud van de grasparking

Wanneer de oprit of grasparking is ingezaaid, dient een termijn van minstens 8 weken gerespecteerd te worden alvorens de parking voor het eerst en sporadisch te gebruiken. Idealiter is het gras na ongeveer 12 tot 16 weken voldoende gegroeid en sterk genoeg. Het onderhoud van een grasparking is te vergelijken met het onderhoud van een normaal gazon. Wil je een mooie groene grasparking, dan zal je deze regelmatig moeten maaien en bemesten. Bemesting kan vrij snel gebeuren door twee keer per jaar (maart en september) wat organische mest te strooien. Aanvullend kan je het grasveld in februari bekalken. Bovenvermelde plaatsingsvoorschriften zijn louter adviserend. Elk project is uniek waarbij de onderbouw en de substraten steeds bepaald dienen te worden in functie van de toepassing.