Door de flexibiliteit van de plaat en doordat het grind niet gebonden wordt, heeft opvriezing geen effect op de ECCOgravel-verharding.

Bij het ontwerpen van funderingen voor asfalt- en betonklinkers zal er steeds rekening mee gehouden worden dat er geen water blijft staan in de zone waar vorst kan voorkomen in de fundering. Bij vorst kan dit namelijk aanleiding geven tot het opvriezen van de asfalt- of betonverharding. Daardoor is de funderingsdiepte voor dergelijke materialen zo omvangrijk. De diepte van de fundering bij ECCOgravel grindplaten wordt dus enkel bepaald door de lasten die de verharding te verduren zal krijgen.