In tegenstelling tot beton(klinker)- verhardingen heeft ECCOgravel geen minimale helling nodig. Zelfs bij heel hevige regenbuien zal de buffercapaciteit volstaan om het regenwater te verwerken.

Een kleine berekening: de maximale 20-jaarlijks terugkerende neerslagsintensiteit in België bedraagt 270 l/s/ha. Gedurende 10 min komt dit neer op 16,2 l/m².

Het regenwater zal onmiddellijk in de holle ruimtes van het grind en de onderliggende funderingen inspoelen. Zo beperken we het risico dat de functionaliteit van de verharding verloren gaat door water dat op de verharding blijft staan. In een kiezellaag van 5 cm kan al tot 10 liter water gestockeerd worden. Het spreekt voor zich dat een minimale steenslagfundering de rest voor zijn rekening zal nemen.