Neen, grindmatten zijn niet geschikt voor gras. Hiervoor gebruikt u een grasdal, zoals bijv. ECCOdal of ECCOdal HD Flex.

Grindmatten hebben nl. kleinere mazen dan grasdallen, waardoor het moeilijker is om hier gras te gaan inzaaien. Ook hebben grindmatten een geotextiel die tegelijk dient als anti-worteldoek (om onkruid tegen te gaan), waardoor planten en grassen zich hier moeilijker aan kunnen hechten. Zo blijft uw grindverharding langer onkruidvrij. Bij grasdallen voorziet men een bodem in kunststof met specifieke eigenschappen voor het zaaien van grassen.