Meer en meer kampen we met enerzijds een tekort aan grondwater en anderzijds met wateroverlast, dit doordat het water niet in de ondergrond kan insijpelen omwille van een toenemende verharding (beton, tegels, klinkers etc.). Daarom heeft Vlaanderen sinds 1 januari 2014 een verstrengde wetgeving rond hemelwater, men moet het hemelwater/regenwater ofwel opvangen in een regenwaterput ofwel laten insijpelen in de grond. Grasdallen en grindplaten zorgen ervoor dat u een waterdoorlatende verharding bekomt, waardoor het water makkelijk kan insijpelen in de grond. Zo voorkomt u zowel een tekort aan grondwater en voorkomt u ook wateroverlast zonder te investeren in een duur afwateringssysteem. Op die manier verlagen we dan ook onze ecologische voetafdruk en voorkomen we verschraling van de natuurlijke biotoop.