Elke verharding, of dit nu gaat over grindmatten, grasdallen, klinkers, tegels of hout, hebben steeds een – minimaal – onderhoud nodig. Bij ECCOgravel grindmatten is dit onderhoud beperkt. We kunnen dit opdelen in 4 groepen:

TOPLAAG

Afhankelijk van de verkeersintensiteit en het gebruik van de verharding is een sporadische inspectie aangewezen. Op plaatsen waar de honingraatstructuur komt bloot te liggen is het aangewezen deze opnieuw toe te dekken.

BLADEREN

Bij voorkeur eenmaal per jaar de bladeren verwijderen door deze weg te harken, blazen of zuigen. Tests hebben uitgewezen dat de minimale fractie in uw grind zeker niet kleiner mag zijn dan 4 mm als u hierbij verstuiving van het grind wil vermijden.

AARDE | MEST

Wanneer er aarde of mest op de verharding terechtkomt, wordt dit er best afgehaald met een schop tot op de honingraatstructuur. Een nieuw laagje grind (± 1 cm) bovenop de honingraatstructuur volstaat om opnieuw een perfecte verharding te hebben. De aarde of mest die tussen de holle ruimtes in de honingraatstructuur gespoeld is, heeft geen effect op de waterdoorlatendheid.

ONKRUID

Houd rekening met onderstaande zaken om onkruidgroei te vermijden.

  • Neem geen grindsoorten die een hoge porositeit hebben. Hoge porositeit = lang water vasthouden = meer onkruid.
  • Neem geen grindsoorten die een hoog kalkgehalte hebben, want dit bevordert groei van onkruid.
  • Maak een funderingskoffer zonder voedzame bestanddelen en die het water vlot draineert.

Het eventueel resterende onkruid (van zaad dat initieel al in de bodem aanwezig was) wordt bemoeilijkt te groeien door het geotextiel (anti-worteldoek) onderaan ECCOgravel grindroosters. Het onkruid kan gemakkelijk met de hand verwijderd worden, doordat de wortels zich concentreren in de honingraatstructuur. Ook verwijdering met hete lucht of branders is mogelijk. Deze oplossingen verdienen de voorkeur op chemische onkruidbestrijders.