ECCOsedum Groendaken

ECCOsedum zijn kant-en-klare groendaktegels met minstens 7 verschillende soorten sedumplanten die in 1 tray gecombineerd worden. De ECCOsedum tegels of trays zijn makkelijk hanteerbaar en kunnen door 1 persoon geplaatst worden op de (bestaande) dakdekking. ECCOsedum wordt in België geproduceerd; zowel de productie van de plastic tray als het vullen en opkweken van de sedumplanten gebeurt van A tot Z in België.

In navolging van Scandinavië, Duitsland en Oostenrijk kennen groendaken ook in onze contreien een serieuze opmars. Bij een groendak bestaat de dakbedekking hoofdzakelijk uit levende planten. Eén van de grote voordelen van een groendak is de beperking van de neerslagafvoering. Op deze manier kan wateroverlast voorkomen worden. Een groendak isoleert tegen warmte en geluid en is niet alleen mooi om zien, maar straalt daarnaast ook een uitgesproken milieuvriendelijk imago uit.

Een verdeleraanvraag, een prijsaanvraag of een productvraag?

Hoeveel kg voegmix heb ik nodig?

Vul hieronder de afmetingen in en we berekenen hoeveel kg je nodig hebt.

Kies een product:
Kies een kleur:
Volgens onze berekeningen heb je 0 kg nodig.

Waarom een groendak aanleggen?

“De stad van de toekomst is een groene stad”

Steden zijn gevoelig voor de gevolgen van klimaatverandering. Weersextremen zoals heel hete zomers en steeds hevigere onweders leiden tot wateroverlast, hitteproblematiek en slechtere luchtkwaliteit. Duurzame ruimtelijke planning zoals bijvoorbeeld groendaken spelen een belangrijke rol binnen klimaatbestendig bouwen. De stad van de toekomst is zonder meer een groene stad.

Een klimaatvriendelijke stad begint op jouw dak! Daarom zijn ECCOsedumcassettes uitermate klimaatvriendelijk maar ook klimaatrobuuster dan de doorsnee sedumcassette. Normale sedumcassettes zijn namelijk redelijk droogtegevoelig, ze moeten al snel water krijgen bij droge periodes aangezien de substraatdikte beperkt is. ECCOsedumcassettes daarentegen bevatten meer substraat en zijn hierdoor een stuk klimaatrobuuster. In tegenstelling tot de meeste andere sedumcassettes die op de markt zijn, zijn de ECCOsedumcassettes iets zwaarder in gewicht. Ze zitten op 75 à 80 kg/m² wanneer ze volledig verzadigd zijn met water. Andere gelijkaardige lichtgewicht sedumcassettes wegen maar 50 à 55 kg/m². Het extra gewicht komt door de grotere wateropslagcapaciteit van deze ECCOsedumcassettes. Je hebt in de zomer dus niet alleen baat bij het verkoelende effect van de sedumcassettes, maar je zal ook veel minder snel water moeten geven dan bij de traditionele sedumcassettes.

Waterberging

Om de steeds vaker voorkomende overlast door hevige regenbuien te beperken wordt het belangrijker om waterretentie op daken toe te passen. Onderzoek heeft aangetoond dat groene daken minimaal 50% van de neerslag kunnen opslaan in de drainagelaag, het substraat en in de vegetatie.

Lucht- en waterzuivering

De planten van een groendak filteren fijnstof uit de lucht en zetten CO2 om in zuurstof. Groendaken dragen zo bij tot een beter leefmilieu via luchtzuivering. Ook zorgen groendaken voor waterzuivering: doordat vervuilde neerslag eerst door een groendak stroomt wordt een deel van de vervuiling uitgefilterd voor het in de waterlopen terecht komt.

Verkoeling

Oppervlakten met planten warmen minder snel op en houden minder warmte vast. Bovendien verdampen planten water, wat leidt tot verkoeling van de lucht. Zo wordt een koeler en aangenamer stedelijk klimaat gecreëerd.

Geluidsisolatie

Naast thermische isolatie heeft een groendak ook een geluidsdempende werking. De combinatie van substraat, planten en de ingebedde lucht in het groendaksysteem leidt tot een goede geluidsisolatie. Geluidsgolven worden opgevangen en gereflecteerd. Het substraat blokkeert lagere geluidsgolven, terwijl planten hogere frequenties tegenhouden. Denk maar eens aan lawaai van vliegtuigen en verkeer, maar ook hevige regen- en hagelbuien. Groendaken zorgen voor een vermindering van de geluidsweerkaatsing van 3dB en een geluidsisolatie tot 8dB. Deze reductie lijkt niet veel, maar voor het menselijk oor is een geluidsafname van 10dB een reductie van 50%. De geluidsisolatie is afhankelijk van de dikte van de opbouw van het groendak.

Hoger rendement zonnepanelen

De efficiëntie van zonnepanelen op een groen dak is tot 16% hoger dan de efficiëntie van zonnepanelen op een gewoon dak.

Zonnepanelen hebben het hoogste rendement bij een lage omgevingstemperatuur. Op bijvoorbeeld een zwart/bitumendak kan de temperatuur oplopen tot ca 60 à 70 °C in tegenstelling tot slechts 35 °C op een groendak. Hierdoor wordt het rendement van zonnepanelen enorm vergroot. Daarnaast zorgt de lagere temperatuur ook voor minder slijtage van de zonnepanelen, die gaan dus langer mee. De dakbedekking gaat zelfs zo’n 2 tot 3 keer langer mee. Ook de biodiversiteit wordt bevorderd door zonnepanelen omdat andere planten zich zullen vestigen op de schaduwrijke plekken onder de panelen.

Warmte-regulerend effect

Een groendak heeft voornamelijk een warmteregulerende werking. Deze werking is in de zomer het grootst. Bij traditionele dakbedekking kunnen grote fluctuaties in de binnentemperatuur ontstaan. ‘s Zomers warmt een pand op doordat een grijs dak de warmte van de zon absorbeert. Bij toepassing van een groendak wordt direct zonlicht door de vegetatie gereflecteerd in plaats van geabsorbeerd. Daarnaast verdampt het in de vegetatie aanwezige vocht, wat extra verkoeling biedt. Dit samen zorgt ervoor, dat de temperatuur in het pand lager blijft en u kunt besparen op de energiekosten voor airconditioning.

Visuele voordelen

Een uitzicht op een groene omgeving heeft een positief effect op de gemoedstoestand en aldus ook op de lichamelijke gezondheid van mensen. Bovendien varieert de vegetatie naargelang de seizoenen wat voor een aangename afwisseling in het uitzicht zorgt.

Langere levensduur dakbedekking

Een groendak gaat langer mee dan een gewone dakbedekking (t.o.v. een vlak dak met bitumen is dit zelfs dubbel zo lang). De aanwezigheid van de laagopbouw beschermt de dakbedekking tegen: uv-straling, verhitting, bevriezing en temperatuurschommelingen van het dakoppervlak, ongelijke opwarming van de verschillende daklagen en mechanische beschadiging.

 • Eenvoudig hanteerbaar: plaatsing van het groendak is heel eenvoudig
 • Laag gewicht per m2: maximaal 84 kg in volledig verzadigde toestand
 • Het ECCOsedumsysteem kan dus toegepast worden op bijna elk bestaand dak
 • Plaatsing het hele jaar door mogelijk
 • Makkelijk wegneembaar indien nodig bij dakwerkzaamheden
 • Constante substraatdikte
 • Mooi uitgevlakte drukpunten voor betere drukspreiding
 • Buffervolume van het systeem bedraagt minimum 35 liter/m² (trays + beschermlaag)

Groendaken

ECCOsedum kant-en-klare groendaktegels kunnen zowel op een nieuw als op een bestaand gebouw geplaatst worden dankzij hun laag gewicht per m². ECCOsedum kan bovendien zowel op een vlak als op een hellend dak geplaatst worden. Omwille van het warmte-regulerend effect zijn de groendaktegels ook uiterst geschikt voor toepassingen bij bedrijfsgebouwen met koelmagazijnen of gebouwen met airconditioning.

Algemene voorstelling plaatsing

Bij de plaatsing van ECCOsedum groendaken moet er met twee parameters rekening gehouden worden:

 • Verhinderen van uitspoeling of afschuiven van het substraat
 • Afschuiven van het volledige groendaksysteen via de dakhelling

Om bovenliggende reden kan een dakhelling niet onbeperkt zijn. Bij hellingsgraden tot 15° kan het systeem zonder extra voorzorgsmaatregelen geplaatst worden.

1. Plaatsen van anti-worteldoek (ECCO PE400)

Plaatsen van anti-worteldoek op de bestaande dakdichting. Afhankelijk van het dakdichtingsmateriaal, zal al dan niet een anti-wortelfolie gebruikt moeten worden. Er moet geen anti-wortelfolie gebruikt worden bij EPDM en PVC tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de fabrikant. Bij dakdichtingsmateriaal dat bestaat uit asfaltmembranen is dit wel het geval. Het anti-worteldoek zorgt ervoor dat wortels van planten geen beschadiging aan uw dakdichting kunnen veroorzaken. Vraag steeds advies aan uw fabrikant van dakbedekkingsmateriaal.

2. Plaatsen beschermlaag ECCOPROTECT 400

Plaats de rollen ECCOprotect 400 steeds met een overlap van 10 cm. Bij ECCOprotect 400 wordt een niet-organisch viltdoek aangebracht op een geweven PP-doek (afmetingen: 2,1 m x 40 m). Deze laag bestaat uit een doek die het dakmembraan een extra bescherming biedt tegen scherpe voorwerpen. Deze voorwerpen zouden het dak kunnen beschadigen tijdens de plaatsing. Daarnaast zorgt dit voor een extra waterbufferingslaag van ongeveer 3 à 4 liter per m².

3. Plaatsen van ECCOSEDUM groendaktrays

De trays worden bij elkaar gehouden door een kliksysteem en worden, indien nodig, versneden met behulp van een zaag of slijpschijf. Het RHP-substraat wordt bijeen gehouden door de wortels van de sedumplanten. Probeer wel bij het versnijden de waterbufferingslaag intact te houden, door slechts tot op halve hoogte door te snijden.

Onderlinge verankering

De trays werden aan de zijkanten voorzien van uitsparingen en uitstulpingen om te verhinderen dat ze kunnen verschuiven ten opzichte van elkaar.

Verticale verankering

Twee lippen per tray zorgen ervoor dat alle trays aan elkaar verankerd zitten en dat ze niet kunnen opwaaien. Elke tray grijpt over de rand van 2 naburige trays en wordt op zijn beurt vastgehouden door 2 andere trays.

De tegels zijn voorzien van verticale uitsparingen en noodoverlaten zodat het regenwater wat niet door het groendaksysteem wordt opgenomen, vlot kan wegvloeien.

De tray kan worden toegepast op platte en licht hellende daken met een hellingshoek tot 25 graden. Bij toepassingen op grotere hellingen of over lengtes langer dan 20 meter zal er een structuur moeten worden voorzien om de spatkrachten te beperken. Het voordeel van het tray-systeem op hellende daken is dat het om een gecompartimenteerd systeem gaat; elke tray krijgt evenveel water waardoor er een constante is in de vegetatie.

De tray is opgebouwd uit een drainagelaag, een substraatlaag met een belangrijk waterbufferend vermogen en een vegetatielaag.

Het buffervolume van de sedumtrays in combinatie met de beschermlaag bedraagt minstens 35 liter/m².

Drainagelaag

De tegels hebben een dusdanig ontworpen structuur dat het regenwater dat niet door het groendaksysteem opgenomen wordt, vlot kan wegvloeien naar de afvoerpunten.

De onderste afvoergaten bevinden zich op 1 cm van de onderkant zodat ook niet-capillair water in beperkte mate kan opgeslagen worden.

Substraatlaag – waterbufferingslaag

De trays worden tot op volledige hoogte (8 cm) gevuld met substraat. Op sommige plaatsen (ter hoogte van de noodoverlaten) bedraagt de dikte van het substraat 3,5 cm. De minimale dikte van het substraat is dus 3,5 cm – de gemiddelde dikte bedraagt 6 cm.

De substraatlaag heeft meerdere functies. Ze voorziet in voeding en water voor de vegetatie en zorgt voor zuurstof en verankering van de wortels.

De trays zijn gevuld met een daktuinsubstraat, samengesteld uit lava, bims en groencompost.

Volume waterbuffering per tray: 32,5 liter/m²
Korrelgrootte: 0-12 mm
Volumegewicht substraat na verdichting in droge toestand: 0,78 g/cm³
Volumegewicht substraat na verdichting bij maximale watercapaciteit: 1,27 g/cm³

Vegetatielaag:

Het voorbegroeid extensief groendak systeem wordt geleverd met minstens 7 soorten sedumplanten. De cassettes worden voor minstens 80% dichtgegroeid afgeleverd.

Technische specificaties ECCOsedum :

EIGENSCHAPPEN

SPECIFICATIES

Samenstelling tegel

100% gereycleerd en 100% recycleerbaar PP

Afmetingen tegel

49 x 45,5 cm

Hoogte tegel

8 cm

Gewicht droog

11,7 kg/tray – 51,5 kg/m²*

Gewicht verzadigd

 19 kg/tray – 84 kg/m²*

Aantal trays per m²

4,4 stuks

Opslagcapaciteit water

32,5 liter/m²

Totaal volume substraat per tegel

15 liter*

*Dit zijn theoretische waarden. In de praktijk kan dit licht afwijken doordat de tegels kunnen uitzetten bij het vullen met substraat.

Plaatsing sedumtrays

Plaatsen van een wortelwerende laag

Er moet niet altijd anti-wortelfolie gebruikt worden bij EPDM of PVC, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de fabrikant.

Plaatsen van de beschermlaag

De beschermlaag wordt te allen tijde aanbevolen. Dit om tijdens plaatsing beschadiging aan de dakdichting te voorkomen + omwille van het extra waterbufferend volume. Dit doek dient met een overlapping van 10 cm geplaatst te worden.

Technische gegevens PROTECTdoek:

Materiaal: Anorganisch viltdoek

Gewicht: 300 g/m²

Hoogte: ca 5 mm

Rolbreedte standaard: 2,00 m

Waterbergend vermogen: 3-4 l/m²

Plaatsen van de sedumtrays

De trays worden bij elkaar gehouden door een kliksysteem en worden versneden met behulp van een zaag of slijpschijf. De gesneden zijde wordt best tegen de vorige tray geplaatst om het uitdrogingsrisico te beperken. Eventuele randzones kunnen worden opgevuld met dakgrind.

Onderhoud van je sedumdak

Alhoewel een doe-het-zelf groendak onderhoudsarm is, wordt een inspectie 2x per jaar toch aanbevolen.

Het groendak is beloopbaar voor onderhoud, niet om permanent op te verblijven als dakterras. Hiervoor dient u tegels in hout of beton te voorzien.

Volgende werkzaamheden zijn noodzakelijk:

  • Verwijderen van ongewenste onkruiden en zaailingen van bomen (2 keer per jaar)
  • Bemesten met de speciaal samengestelde meststof (1 keer per jaar, 30 g/m²)
  • Verwijderen van onkruiden uit de grindranden
  • Schoonmaken van de hemelwaterafvoer