Ja, dit kan voor keermuren met een maximale hoogte van 100 cm. Daar waar de keergrond tegen de schanskorf komt, wordt een doek aangebracht om uitspoeling te vermijden.