Het ECCOsedum groendaksysteem bestaat uit 3 lagen:

 1. Drainagelaag: De tegels hebben een dusdanig ontworpen structuur dat het regenwater dat niet door het groendaksysteem opgenomen wordt, vlot kan wegvloeien zonder belemmering naar de afvoerpunten. De onderste afvoergaten bevinden zich op 1 cm van de onderkant zodat ook niet-capillair water in beperkte mate kan opgeslagen worden.
 2. Substraatlaag – waterbufferingslaag: De trays worden tot op volledige hoogte (8 cm) gevuld met substraat. Op sommige plaatsen (ter hoogte van de noodoverlaten) bedraagt de dikte van het substraat 3,5 cm. De minimale dikte van het substraat is dus 3,5 cm – de gemiddelde dikte bedraagt 6 cm. De substraatlaag heeft meerdere functies. Ze voorziet in voeding en water voor de vegetatie en zorgt voor zuurstof en verankering van de wortels. De trays zijn gevuld met een daktuinsubstraat, samengesteld uit lava, bims en groencompost.
  Volume waterbuffering per tray: 32,5 liter/m²
  Korrelgrootte: 0-12 mm
  Volumegewicht substraat na verdichting in droge toestand: 0,78 g/cm³
  Volumegewicht substraat na verdichting bij maximale watercapaciteit: 1,27 g/cm³
 3. Vegetatielaag: Het voorbegroeid extensief groendak systeem wordt geleverd met minstens 7 soorten sedumplanten. De cassettes worden voor minstens 80% dichtgegroeid afgeleverd.