Neen, omdat ECCOfence schanskorven verankerd worden met keilbouten met een diameter van 12 mm. Deze keilbouten oefenen zodanig veel kracht uit (opdat de schanskorf stevig verankerd is) dat stabilisé of chape zou breken. Steenkorven dienen steeds verankerd te worden in beton (min. 350 kg cement/m³).