Bij het plaatsen van ECCOsedum groendaken zijn er twee belangrijke parameters:

 • Verhinderen dat het substraat uitspoelt of afschuift
 • Afschuiven van het volledige groendaksysteem via de dakhelling

Om bovenliggende reden is een dakhelling niet onbeperkt. Bij hellingsgraden tot 15° kan het systeem zonder extra voorzorgsmaatregelen geplaatst worden.

 • Hellingsgraad van 0 tot 3° (0 tot 5%)
  Het ECCOsedum systeem kan hier zonder extra voorzorgsmaatregelen geplaatst worden.
 • Hellingsgraad van meer dan 3° (meer dan 5%)
  Het ECCOsedum systeem kan hier zonder extra voorzorgsmaatregelen geplaatst worden. Dankzij de specifieke opbouw van ECCOsedum groendaken is erosiebescherming niet noodzakelijk bij deze dakhellingen.
 • Bij een hellingsgraad vanaf 15 à 20° (27 à 36%)
  Hier wordt wel een bijkomend systeem aangebracht om te voorkomen dat de substraatlaag afschuift. Dergelijke systemen zijn in twee groepen onder te verdelen. (1) Systemen die de hellingsgraad verlagen door een trapsysteem (vergelijkbaar met een terrasopbouw) of (2) systemen die de substraatlaag in compartimenten onderverdelen d.m.v. een lattensysteem. De afstand tussen opeenvolgende latten wordt bepaald door de hellingsgraad.
  –> Lattensystemen zijn nogmaals onder te verdelen in (a) lattensystemen die onder de dakdichting aangebracht worden: deze kunnen in hout uitgevoerd worden en hebben een lange levensduur maar vereisen, indien de latten geen afgeronde randen hebben, een bijkomende beschermlaag. Dit om te verhinderen dat de waterkerende laag beschadigd wordt. De extra waterretentie die zich achter de latten kan ophopen heeft bovendien een negatief effect op het verschuiven van de substraatlaag of (b) lattensystemen die boven de dakdichting aangebracht worden: de latten worden over het algemeen in kunststof uitgevoerd. Voor hellingen tot ongeveer 11° (20%) kan dit eventueel in hout gebeuren. Het hout zal in de loop van de jaren vergaan maar doordat het substraat volledig doorworteld raakt, wordt de substraatlaag stevig verankerd. Een lattensysteem dat bovenop de dakdichting ligt heeft als voordeel dat de dakdichting niet beïnvloed wordt en dat er geen waterstagnatie optreedt.